Įstaigoje

2017-12-11 02:12:37

APSILANKYMAS IŠBANDYMŲ-LAZERIŲ KAMBARYJE F. BAJORAIČIO BIBLIOTEKOJE

Lapkričio 9 d. bibliotekoje atidarytas atnaujintas Išbandymų-lazerių kambarys. Pirmiesiems įveikti kambario užduotis ir kuo greičiau iš ten išeiti suteikta galimybė mūsų vaikučiams - Šilutės socialinių paslaugų centro vykdomo projekto „Mes visur kartu“ dalyviams. Šiuo projektu jaunimas įtrauktas į bendrą netradicinę veiklą, skatinama jų saviraiška, komandinis darbas, stiprinamas bendradarbiavimas, iniciatyvos, vykdoma socializacija.

Laukdami kol pirmoji grupė įveiks lazerių kambario sunkumus ir iš ten ištrūks, vaikučiai galėjo šokti inovatyvius šokius, taip pat išbandydami virtualios realybės akinius pasinėrė į kosmoso platumas bei pasivaikščioti šiltuose kraštuose lydimi dramblių.

 

Socialinė darbuotoja Jurgita Bertašiūtė