Įstaigoje

2020-03-24 08:03:56

Gynybos paramos fondo savanoriai

Šiandien kaip niekada reikia vienybės ir veiksmų, o ne tik kalbų ir ketinimų. Ekstremali padėti skatina pasirūpinti ne tik savo asmeniniu saugumu, bet ir išnaudoti galimybę susitelkti pilietinei
pareigai pasirūpinti pažeidžiamais žmonėmis.
Todėl Gynybos paramos fondas, reaguodamas į susidariusią ekstremalią situaciją dėl COVID 19
(koronaviruso sukeliamos ligos) pavojaus Lietuvos visuomenei bei atsižvelgdamas į specialistų
vertinimus, kad ekstremali situacija gali užsitęsti kelis mėnesius, organizuoja savanorių
komandas, padėsiančias Lietuvos piliečiams įveikti sunkumus ilgai trunkančio karantino*
sąlygomis:
Pagrindinės užduotys, kurias galime vykdyti:
● koordinuoti savanorių veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
● saugiai (be kontakto su kitais žmonėmis) įsigyti būtiniausias prekes, vaistus, paslaugas ir
kitą būtiniausią pagalbą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar bendradarbiaujant su
“Maisto bankas” pristatyti maisto paketus žmonėms, esantiems didelės rizikos grupėse.
● rinkti informaciją ir ją perduoti atsakingoms tarnybos;
● pagal poreikį ir galimybes padėti oficialioms institucijoms (savivaldybės, pasienio pastai ir
pan.)
Kaip tai organizuojama:
● steigiami budėjimo centrai kiekviename mieste ir rajono centre;
● steigiamos mobilios operatyvinės komandos, gebančios reaguoti ir suteikti reikalingą
pagalbą gyventojams.
● Todėl visus neabejingus Lietuvos Respublikos piliečius, norinčius veiksmais, o ne
žodžiais parodyti solidarumą žmonėms, kviečiame tapti Fondo savanoriais.
Registracija vykdoma visoje Lietuvoje Respublikos teritorijoje.
Reikalavimai savanoriui:
● Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis (nebūtina);
● Galimybė skirti laiko užduočių vykdymui;
● Nuolatinė prieiga prie interneto;
● Nuolatinis telefono ryšys.
Pastaba: Fondo savanoris turės pasirašytinai susipažinti su instrukcijomis ir privalės jų griežtai
laikytis.
Norėdami greičiau ir efektyviau susiorganizuoti Krizės valdymui, skelbiame Fondo savanorių
koordinatorius pagal miestus:
Anykščiai: Dominykas Puzinas, tel.: 860691144
Šilutė: Povilas Tunyla, Tel.: 863808564
Kaunas: Rokas Rudys, Tel:. 860660813
Klaipėda: Eimantas Reliuga, Tel.: 864407612
Šiauliai: Seržas Staponkus, Tel.: 860038358
Utena: Marija Šaraitė, Tek,: 862254719
Vilnius: Gustas Šiaučiulis, Tel.: 862993967
Vilnius: Emilė Balodytė, Tel.: 865206163