NAUJIENOS

2016-04-20 08:04:19

INFORMACIJA BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS IR ĮTĖVIAMS

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-327 „Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo pavedimo Šilutės socialinių paslaugų centrui“ nuo 2016 m. balandžio 1 d. Šilutės socialinių paslaugų centrui pavesta teikti  Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą.

Tai reiškia, kad Centro atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo mokymus pagal specialią įtėvių ir globėjų rengimo programą GIMK. Šios mokymų programos tikslas – padėti įvertinti savo galimybes bei pasirengimą į savo šeimos ratą priimti naują žmogų, geriau suprasti vaiko, patekusio į globos sistemą, patyrimą ir išgyvenimus, susipažinti su tėvų globos netekusio vaiko poreikiais. Visas GIMK programos kursas būsimiems globėjams ir įtėviams trunka apie tris, išimtinais atvejais, keturis mėnesius.

 Gal Jus yra aplankiusi mintis globoti vaiką? Gal ši mintis kaip tik dabar Jums kilo..? Gal Jūs galvojate  įvaikinti vaiką..? Ar žinote, kad galite išpildyti didžiausią vaiko, netekusio savo tėvų, svajonę – turėti šeimą? Nieko blogo, jei dar tvirtai neapsisprendėte dėl globos ar įvaikinimo, jei kyla abejonių. Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaikų globos ar įvaikinimo klausimais, kviečiame kreiptis į: Šilutės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu: Tilžės g. 32A, Šilutė, tel. (8 441) 54734, mob. 8 657 89987, 8 657 89983.


Šilutės socialinių paslaugų centro informacija