Įstaigoje

2016-09-07 11:09:12

PASIRAŠYTA GIMK PROJEKTO SUTARTIS

          2016 m. rugsėjo 1 d. Šilutės socialinių paslaugų centras su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM pasirašė „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų finansavimo“ sutartį.             

          Projekto tikslas – vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, rengimą, atranką, konsultavimą ir pagalba jiems paslaugos teikimas Šilutės rajono savivaldybėje.

             Projekto uždaviniai

  1. Būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas.
  2. Esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių pagalbos paslaugos poreikio tenkinimas.
  3. Atestuotų socialinių darbuotojų pasirengimas teikti pagalbos paslaugą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams bei materialinės bazės užtikrinimas.