Įstaigoje

2015-12-10 09:12:07

PATEIKTA PIRMINĖ PARAIŠKA

Šilutės socialinių paslaugų centras (pareiškėjas) atitinka IPP veiksmų plano priede nurodytus vykdytojus, kadangi IPP veiksmų plane  yra nurodytas kaip vienas iš IPP plano vykdytojų jau turintis patirtį socialinės globos ir slaugos paslaugų neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikime. Gautas finansavimas Šilutės socialinių paslaugų centrui sudarytų galimybę finansuoti slaugos specialistų, kineziterapiauto, projektą administruojančių asmenų darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas, daliai mobilių komandų darbuotojų mokymų. Paraiškoje prašoma suma - 209250,00