Įstaigoje

2013-06-14 14:06:55

Šilutės socialinių paslaugų centras sveikino ilgaamžę Petronėlę Greičienę

Šilutės socialinių paslaugų centras pasveikino socialinių paslaugų namuose tarnybos klientę šilutiškę Petronėlę Greičienę garbingo 95 - tojo jubiliejaus proga. Plačiau skaitykite Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje - http://www.silute.lt:50080/go.php/lit/Savivaldybes-vadovai-pasveikino-ilgaamze/1291