Įstaigoje

2016-09-20 06:09:00

Slaugos ir reabilitacijos specialistų kvalifikaciniai mokymai

Vykdant integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose projektinę veiklą Europos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte NR. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0003  „Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose“. Šilutės socialinių paslaugų centre 2016 m. rugsėjo 21 d. organizuojami integralios pagalbos projekte dalyvaujančių slaugos ir reabilitacijos specialistų 8 akademinių valandų kvalifikaciniai mokymai – tema „Higienos pagrindai, darbuotojų sveikatos sauga“.

Mokymai vyks Šilutės socialinių paslaugų centre, I a. salėje, adresu Tulpių g. 12.