Įstaigoje

2016-04-13 07:04:45

Svečiai mųsų įstaigoje

Socialinių paslaugų įstaigoje tarnyboje 2016 m. balandžio 8 dieną lankėsi Švedijos humanitarinės organizacijos „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“ nariai bei atstovas Lietuvoje Tadas Girčius. Atvykėliai įstaigos lankytojams padovanojo švediškų bei lietuviškų giesmių koncertą.

Svečių apsilankymo metu Socialinių paslaugų įstaigoje tarnybos lankytojai patyrė nuoširdžią bendrystę su kitakalbiais, neblėstančių įspūdžių bei džiaugsmo bendroje veikloje. 

 

 

Vyriausioji socialinė darbuotoja Lina Linkytė