Įstaigoje

2017-09-29 01:09:04

Sveikiname

 

    Šilutės socialinių paslaugų centro Juknaičių savarankiško gyvenimo namų gyventoja Aniceta Toliušaitė rugsėjo 29 dieną sulaukė garbingo 90-ojo jubiliejaus.

Gyvenimo ratai vis sukas ir sukas
Ilgėja kelių atkarpa ...
Ateina brandusis rudenio ūkas
Ir plaukus pribarsto šarma.
Tik širdis vis tokia kaip kadaise
Dosni ir be galo gera
Tebūna gyvenimo žiemos nebaisios,
Tešildo vaikų šiluma.
Gyvenime viskas praeina -
Ir džiaugsmas, ir ašaros, skausmas.
Tik metai rikiuojas į eilę.
Ir plaukus sidabru nubarsto.
Geriau neskaičiuokite metų,
Tegul Jūsų dienos dar žydi.
Jaunystę, kuri jau praėjo
Tegul anūkėliai palydi.

 

Sveikina Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė Reda Urbaitytė, padalinio vedėja Socialinėms paslaugoms Aušra Norvilienė ir visas kolektyvas.