Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams


 

 

Šilutės socialinių paslaugų centras siūlo prasmingą darbą budinčiam globotojui

 

Kad vaikams būtų gera augti

 

Mintys apie šeimą... 

„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“.

(J. Marcinkevičius)

 

„Šeima - tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios dorumo priklauso visos didelės žmonių visuomenės saugumas“. (F. Adleris)

 

INFORMACIJA NORINČIAM TAPTI BUDINČIU GLOBĖJU:

Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje, apsuptam globėjiškos šilumos, meilės ir nuoširdaus rūpesčio. Reikia labai nedaug, kad visa tai taptų realybe. Juk svajonės turi pildytis!

Budintis globotojas – tai asmuo (šeima), kuris laikinai netekusį tėvų globos vaiką globoja savo namuose, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

 
Norintieji tapti budinčiais globotojais turi atitikti reikalavimus:

 • būti 21–65 metų amžiaus;
 • turėti vidurinį išsilavinimą;
 • būti išklausę budinčių globotojų mokymus pagal GIMK programą.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti asmeninę motyvaciją, gebėjimą rūpintis kitu žmogumi, tinkamas gyvenimo ir buitines sąlygas, atitinkančias to amžiaus vaiko poreikius.

Vaiko laikinos globos (rūpybos) tikslai:

 • grąžinti vaiką į šeimą;
 • užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, saugumą, augimą, ugdymą,  vystymąsį;

parengti vaiką savarankiškam asmeniniam šeimos ir socialiniam gyvenimui visuomenėje.

KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?

1. PIRMAS ETAPAS – KREIPIMASIS DĖL GLOBOS(RŪPYBOS) , DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 

Trukmė - iki 1 mėnesio 

 • asmens prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė).
 • asmens dokumentai ir gauti duomenys dėl globos paskyrimo perduodami globėjus rengiančiai įstaigai – Šilutės socialinių paslaugų centrui.

 

2. ANTRAS ETAPAS – PASIRENGIMAS GLOBAI (RŪPYBAI) 

Trukmė 2 – 4 mėnesiai

 • dalyvavimas mokymuose;
 • dalyvavimas socialinių darbuotojų organizuojamose konsultacijose.

 

3. TREČIAS ETAPAS – išvados DĖL VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) GAVIMAS 

Trukmė 2-4 savaitės

 • Ar Jūs pasirengęs globoti vaiką?

      Jei taip – tai PIRMYN! 

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą. Su Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriumi yra sudaroma tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis,  jam mokamas darbo atlygis.

 

BUDINČIO GLOBOTOJO  DARBO ATLYGIS Eur/mėn.

Kol globotojas neturi nei vieno vaiko :

1 MMA = 607 Eur; 

 

Už 1 globojamą vaiką:

1 MMA + 0,5 MMA + 3BSI 

 

Už 2 globojamus vaikus:

1 MMA + 1 MMA + 6 BSI

 

Už 3 globojamus vaikus:

1 MMA + 1,5 MMA + 9 BSI 

 

 

 • 1 MMA (minimalus mėnesio atlyginimas) – 607 Eur (neatskaičius mokesčių);
 • 1 BSI (bazinė socialinė išmoka) – 39 Eur; 
 • Jei globojamas kūdikis iki 1 metų arba vaikas su sunkia ir vidutine negalia -  skiriama papildomai už 1 globojamą  vaiką 1 MMA. 

 

BUDINČIAM GLOBOTOJUI SKIRIAMA VAIKUI IŠLAIKYTI Eur/mėn.

Vaikų skaičius

Vaiko globos

išmoka

Globos išmokos tikslinis priedas

Išmoka vaikui

1

156 Eur

156 Eur

60 Eur

2

312 Eur

312 Eur

120 Eur

3

468 Eur

468 Eur

180 Eur

Budinčiam globotojui suteikiama nuolatinė ir visapusiška pagalba:

 • GIMK mokymai;
 • socialinių darbuotojų profesionali pagalba;
 • specialistų konsultacijos;
 • psichosocialinė pagalba;
 • finansinė parama, LR įstatymais numatytos išmokos už laikiną vaiko, netekusio tėvų globos ar atsidūrusio kritinėje socialinėje padėtyje, globą.

 

LAUKIAME JŪSŲ ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

 

Tilžės g. 32, Šilutė

Tel.: (8 441) 53 014

El.p. silutesspc@gmail.com

Internetinė svetainė:

www.silutesspc.istaiga.lt

 

Socialinių darbuotojų, atliekančių globos koordinatoriaus funkcijas kontaktiniai telefonai:

8 657 70141- atestuota socialinė drabuotoja, globos koordinatorė -Eglė Vermontienė;

8 657 89334- socialinis darbuotojas - globos koordinatorius - Ieva Kazakauskaitė;

8 657 72678- socialinis darbuotojas - globos koordinatorius - Milda Vaičiūnienė;

8 657 89983- atestuotas socialnis darbuotojas -Lina Linkytė;

8 657 89957- atestuotas socialinis darbuotojas Reda Urbaitytė;

8 657 70136 -socialinis darbuotojas Veronika Šlakaitienė

Puslapis "Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams" atnaujintas 2020-05-13