-Globos centro naujienos


2019-12-16   dalyvauta Klaipėdos apskrities tarpžinybiniame susitikime, kuris įvyko BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre. Išklausytos įstaigų vadovų, VTAT specialistų  mintys, rekomendacijos.  Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" vadovė Rugilė Ladauskienė pasidalijo įžvalgomis dėl vykstančių pokyčių vykdomos reformos srityje, vaiko ir šeimos poreikių vertinimo, darbo metodų taikymo, referavo susitikimo dalyvių atliktas praktinės veiklos užduotis."

Puslapis "-Globos centro naujienos" atnaujintas 2020-01-02