-Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas


Globos centro teikiamų paslaugų vaikui, jo tėvams, globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, sąrašas

Eil. Nr. 

Paslauga (pavadinimas ir trumpas apibūdinimas) 

Paslaugos gavėjas (vaikas, suaugęs asmuo, šeima, grupė asmenų ir kt.)

Paslaugos teikimo vieta

Paslaugos trukmė

 

Registracijos tel. Nr. ir

el. paštas

Paslaugos kaina asmeniui

1.

GIMK pagalba globėjams (rūpintojams) ir įtėviams - specialioji socialinės priežiūros paslauga, teikiama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, vykdant jų atranką, konsultavimą, organizuojant mokymus, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus. Paslaugas teikia GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai.

Globėjai (rūpintojai), įtėviai bei asmenys, ketinantys jais tapti

Šilutės socialinių paslaugų centro, atliekančio Globos centro funkcijas, patalpose (330 kab.)

adresu:

Tilžės g. 32, Šilutėje

bei asmens (šeimos) namuose

GIMK įvadiniai mokymai globėjams ir įtėviams trunka pagal numatytą darbo grupėje grafiką. Kita socialinė pagalba teikiama pagal individualų poreikį.

Tel. Nr. 8 657 89987

Elektroninis paštas:

silutesspc@gmail.com

Tel. Nr. 865770141

Elektroninis paštas:

silutesspc.egle@gmail.com

Tel. Nr. 8 657 89983

Elektroninis paštas:

silutesspc.globaslauga@gmail.com

 

Paslauga nemokama

2.

Laikinosios globos paslauga budinčio globotojo šeimoje -  laikina globa, užtikrinanti vaiko emocinį ir fizinį saugumą, visavertį, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą. Budintis globotojas dalyvauja rengiant individualų vaiko laikinosios globos planą ir užtikrinant jo įgyvendinimą. Paslaugą teikia budintis globotojas, jos priežiūrą ir kontrolę vykdo socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas.

Dalyvavimas projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ veikloje.

Laikinai be tėvų globos likęs vaikas (nuo gimimo iki 18 metų)

Budinčio globotojo namuose

Ne ilgiau kaip iki 12 mėnesių.

Tel. Nr. 8 657 89987

Elektroninis paštas:

silutesspc@gmail.com

 

Paslauga nemokama

3.

Globos koordinatoriaus socialinės paslaugos- koordinuota  socialinė pagalba Globos centro klientams: budinčiam globotojui, globėjams (rūpintojams), įtėviams,  šeimynos dalyviams, bendruomeniniams vaikų globos namams.

Dalyvavimas projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ veikloje, jo viešinimas.

Budintys globotojai,  globėjai (rūpintojai), įtėviai, šeimynų dalyviai

 

 

Šilutės socialinių paslaugų centro, atliekančio Globos centro funkcijas, patalpose (329 kab.) adresu:

Tilžės g. 32, Šilutėje

bei asmens (šeimos) namuose

Neterminuotai

Tel. 8 441 53014,

8 657 70141,

8 657 89334,

8 657 72678.

El.p.silutesspc@gmail.com,

silutesspc.egle@gmail.com,

spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com,

spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

 

Paslauga nemokama

 

4.

Socialinio darbuotojo paslaugos

teikti socialines paslaugas  ir koordinuoti socialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų globojamiems vaikams.

 Dalyvavimas projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ veikloje. 

Budintys globotojai,  globėjai (rūpintojai), įtėviai, šeimynų dalyviai

 

 

Šilutės socialinių paslaugų centro, atliekančio Globos centro funkcijas, patalpose (330 kab.) adresu:

Tilžės g. 32, Šilutėje

bei asmens (šeimos) namuose

Neterminuotai

Tel. 8 657 70136

spc.veronika.slakaitiene@gmail.com

 

 

Paslauga nemokama

 

5.

Psichologo paslaugos (konsultacijos) budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų globojamiems vaikams.

Budintys globotojai,  globėjai (rūpintojai), įtėviai, šeimynų dalyviai

 

 

Šilutės socialinių paslaugų centro, atliekančio Globos centro funkcijas, patalpose adresu:

Tulpių g. 12, Šilutėje

 

Pagal individualų poreikį

Tel. 8 67229721,

8 657 70141

Paslauga nemokama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Puslapis "-Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas" atnaujintas 2020-05-13