TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS


Šilutės socialinių paslaugų centras socialines paslaugas teikia Šilutės rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Šilutės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinės paslaugų sąrašą bei paslaugų sudėtį rasite čia.

 

Puslapis "TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS" atnaujintas 2020-05-13