STRUKTŪRA IR KONTAKTAI


Kontaktai

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefonas

El.paštas

Administracija

Direktorė

Reda Urbaitytė

8 441 53014

8 657 89987

silutesspc@gmail.com

Administratorė

Sigita Olberkienė

8 441 53014

silutesspcrastine@gmail.com

Ūkvedė

Raimonda Šilinskienė

8 657 70138

spc.ukvedys@gmail.com

Vyr. buhalterė

Renata Macijauskienė

8 441 53212

silutesspc.buhalterija@gmail.com

Buhalterė

Daiva Sungailienė

8 441 53212

silutesspc.apskaita@gmail.com

Specialistas darbui su kompensacine technika

Renata Kuzienė

8 657 88739

Kuziene.spccentras@gmail.com

Direktoriaus pavaduotja socialinėms paslaugoms

Violeta Žymančienė

8 657 89958

Spc.violeta.zymanciene@gmail.com

Socialinės priežiūros padalinys

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Aušra Norvilienė

8 441 55 891 (budintis visą parą)

8 698 86317

spc.ausra.norviliene@gmail.com

Socialinė darbuotoja (lankomoji priežiūra)

Rūta Agintienė

8 657 84586

spc.ruta.agintiene@gmail.com

Socialinė darbuotoja

(nakvynės namai)

Giedrė Ališauskienė

 8 441 55 891

spc.giedre.alisauskiene@gmail.com

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų socialinio darbuotojo padejėja

Gintarė Šerpytė

8 657 77225

-

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų socialinio darbuotojo padejėja

Vida Gailiuvienė

8 657 79144

-

Socialinės globos padalinys

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Lina Linkytė

8 441 54734

8 657 89983

socialinegloba@gmail.com

Vyr. socialinė darbuotoja

Vaida Dienaitė-Šakinė

(vaiko auginimo atostogose)

8 441 54734

-

Socialinė darbuotoja

Raminta Čekanauskienė

8 441 54734

-

Socialinė darbuotoja

Aistė Gaidauskaitė

8 441 54734

-

Bendrosios praktikos slaugytoja

Gražina Saldauskienė

8 441 54734

-

Socialinė darbuotoja

Lina Jončienė

8 657 70145

silutesspc.globaslauga@gmail.com

Bendrosios praktikos slaugytoja

Giedrė Armonienė

8 657 70136

-

 

 

 

 Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įtė viams skyrius atliekantis Globos Centro funkcijas

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė

Atestuota socialinė darbuotoja GIMK

Eglė Vermontienė

8 657 70141

silutesspc.egle@gmail.com

Socialinis darbuotojas – globos koordinatorius

Milda Vaičiūnienė

8 657  89334

spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

Socialinis darbuotojas – globos koordinatorius

Ieva Kazakauskaitė

8 657 72678

spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com

Socialinis darbuotojas

Veronika Šlakaitienė

8 656 55663

spc.veronika.slakaitiene@gmail.com

Socialinės priežiūros pagalbos šeimai padalinys

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Vitalija Šikšnienė

8 620 49880

spc.vitalija.siksniene@gmail.com

Vaikų dienos centras

Socialinis darbuotojas

Indrė Šveikauskienė

8 657 89377

mesvisurkartu@gmail.com

Socialinis darbuotojas

Greta Šiaudytytė

8 657 89377

mesvisurkartu@gmail.com

Socialiniai darbuotojai , darbui su šeimomis

Gardamo sen.

Aina Bagdanovienė

8 655 49542

spc.aina.bagdanoviene@gmail.com

Gardamo sen.

Inga Žąsytienė

8 659 18337

spc.inga.zasytiene@gmail.com

Juknaičių sen.

Nijolė Stirbienė

8 656 21456

spc.nijole.stirbiene@gmail.com

Katyčių sen.

Neringa Petrovienė

(vaiko auginimo atostogose laikinai pareigas eina Vilija Kostrubė)

8 655 94798

spc.neringa.petroviene@gmail.com

Katyčių sen.

Vilija Kostrubė

8 659 70858

spc.vilija.kostrube@gmail.com

Kintų sen.

Daiva Gicevičienė

8 640 14436

spc.daiva.giceviciene@gmail.com

Rusnės  sen.

Milda Narušienė (vaiko auginimo atostogose laikinai pareigas eina Renata Petrauskiene)

Milda Naruįienė (vaiko auginimo atostogose laikinai pareigas eina Silva Simutienė)

 

 

 

8 659 70409

 

 

 

 

8 659 49037

spc.milda.narusiene@gmail.com

 

 

spc.renata.petrauskiene@gmail.com

 

 

 

 

spc.silva.simutiene@gmail.com

Saugų  sen.

Bronė Adomaitienė

8 657 77844

spc.brone.adomaitiene@gmail.com

Šilutės sen.

Dovilė Gečaitė (vaiko auginimo atostogose)

8 699 18165

spc.dovile.gecaite@gmail.com

Šilutės sen.

Sandra Raukienė

8 655 94819

spc.sandra.raukiene@gmail.com

Šilutės sen.

Renata Petrauskienė

8 659 70409

spc.renata.petrauskiene@gmail.com

Šilutės sen.

Lina Statkuvienė

8 659 49160

spc.lina.statkuviene@gmail.com

Šilutės sen.

Silva Simutienė

8 659 49037

spc.silva.simutiene@gmail.com

Šilutės sen.

Arūnė Razmaitė

8 620 54745

spc.arune.razmaite@gmail.com

Šilutės sen.

Svaja Petretienė

8 657 88706

spc.svaja.petretiene@gmail.com

Šilutės sen.

Simona Antanaitytė

 

spc.simona.antanaitytė@gmail.com

Šilutės sen.

Ieva Šimanskytė

8 659 60352

spc.ieva.simanskyte@gmail.com

Šilutės sen.

Ieva Kazakauskaitė

8 655 23661

spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com

Šilutės sen.

Milda Vaičiūnienė

8 655 23661

spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

Švėkšnos sen.

Aina Bagdanovienė

8 655 49542

spc.aina.bagdanoviene@gmail.com

Švėkšnos sen.

Inga Žąsytienė

8 659 18337

spc.inga.zasytiene@gmail.com

Usėnų sen.

Irena Valienė

8 699 26193

spc.irena.valiene@gmail.com

Vainuto sen.

Lina Juzaitienė

8 655 94788

spc.lina.juzaitienė@gmail.com

Vainuto sen.

Kristina Petrošienė

8 659 70797

spc.kristina.petrosiene@gmail.com

Žemaičių Naumiesčio sen.

Rasa Trakšelienė

8 659 18335

spc.rasa.trakseliene@gmail.com

Žemaičių Naumiesčio sen.

Edita Trijonė (vaiko auginimo atostogose laikinai pareigas eina Jolanta Balkojytė)

 

 

 

 

spc.edita.trijone@gmail.com

Žemaičių Naumiesčio sen.

Jolanta Balkojytė

8 65564785

spc.jolanta.balkojyte@gmail.com

Atvejo vadybininkai

Atvejo vadybininkė

Egidija Kazlauskienė

8 65098861

spc.egidija.kazlauskiene@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Indra Vasilaiuskienė

8 659 49158

spc.indra.vasiliauskiene@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Raimonda Gedrimaitė- Gečienė

8 620 43340

spc.raimonda.geciene@gmail.com

Atvejo vadybininkė

Toma Poteliūnė

8 657 80794

spc.toma.poteliūnė@gmail.com

Atvejo vadybininkas

Donatas Zdanys

8 620 54356

spc.donatas.zdanys@gmail.com

Puslapis "STRUKTŪRA IR KONTAKTAI" atnaujintas 2020-06-26