VEIKLA


Šilutės socialinių paslaugų centro veiklos tikslas - teikti socialines paslaugas Šilutės rajono gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Vizija – siekti socialiai iniciatyvios ir atviros Šilutės rajono bendruomenei socialinių paslaugų įstaigos statuso, papildyti rajono socialinių paslaugų infrastruktūrą profesionalia ir kompetetinga Centro socialinių darbuotojų komanda.

Puslapis "VEIKLA" atnaujintas 2020-05-13